1 2 3 4 5 6 7
ข่าวสารและกิจกรรม

ชุด 100 watt

รุ่น : 5463-041
รายละเอียดสินค้า :

1.SolarPanel 125 Watt  จำนวน 1 Pcs
2.ChargeController PWM 10A 12V    จำนวน 1 Pcs
3.BatteryDeep Cycle ยี่ห้อGlobatt Inva 60Ah   จำนวน 1 Pcs
4.Inverter12V 200W EP-Solar (STI200-12)  จำนวน1 Pcs
5.Setอุปกรณ์โครงสร้าง*  จำนวน 1 Pcsรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนก พลังงานแสงอาทิตย์
โทร. 02-6915900 ต่อ 181 , 362
Email : solarcell@taecgroup.com

ชุด 200 watt

รุ่น : 5463-041
รายละเอียดสินค้า :

1.SolarPanel 230 Watt  จำนวน 1 Pcs

2.ChargeController PWM 20A 12V    จำนวน 1 Pcs

3.BatteryDeep Cycle ยี่ห้อGlobatt Inva 80Ah   จำนวน 1 Pcs

4.Inverter12V 200W EP-Solar (STI200-12)   จำนวน1 Pcs

5.Setอุปกรณ์โครงสร้าง*  จำนวน 1 Pcsรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนก พลังงานแสงอาทิตย์

โทร. 02-6915900 ต่อ 181 , 362
Email : solarcell@taecgroup.com

ชุด 500 watt

รุ่น : 5463-041
รายละเอียดสินค้า :

1.SolarPanel 125 Watt  จำนวน 4 Pcs

2.ChargeController PWM 20A 24V    จำนวน 1 Pcs

3.BatteryDeep Cycle ยี่ห้อGlobatt  Inva 100Ah   จำนวน 2 Pcs

4.Inverter24V 500W EP-Solar (STI500-24)   จำนวน1 Pcs

5.Setอุปกรณ์โครงสร้าง*  จำนวน 1 Pcsรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนก พลังงานแสงอาทิตย์
โทร. 02-6915900 ต่อ 181 , 362
Email : solarcell@taecgroup.com

ชุด 800 watt

รุ่น : 5463-041
รายละเอียดสินค้า :

1.SolarPanel 140 Watt  จำนวน 6 Pcs

2.ChargeController PWM 30A 24V    จำนวน 1 Pcs

3.BatteryDeep Cycle ยี่ห้อGlobatt Inva 150Ah   จำนวน 2 Pcs

4.Inverter24V 1000W EP-Solar (STI1000-24)   จำนวน1 Pcs

5.Setอุปกรณ์โครงสร้าง*  จำนวน 1 Pcsรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนก พลังงานแสงอาทิตย์

โทร. 02-6915900 ต่อ 181 , 362
Email : solarcell@taecgroup.com

ชุด 1000 watt

รุ่น : 5463-041
รายละเอียดสินค้า :

1.SolarPanel 125 Watt  จำนวน 8 Pcs

2.ChargeController PWM 45A 24V    จำนวน 1 Pcs

3.BatteryDeep Cycle ยี่ห้อGlobatt Inva 100Ah   จำนวน 4 Pcs

4.Inverter24V 1000W EP-Solar (STI1000-24)   จำนวน1 Pcs

5.Setอุปกรณ์โครงสร้าง*  จำนวน 1 Pcsรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนก พลังงานแสงอาทิตย์
โทร. 02-6915900 ต่อ 181 , 362
Email : solarcell@taecgroup.com